• آخرین بروز رسانی : 1400/08/03

مدیرکل

 

  نام ونام خانوادگی : ایمان زارعی

تاریخ تولد : 1360       

پست الکترونیک :Management@horbtc.ir  

سوابق تحصیلی : پزشک عمومی

سوابق اجرایی : معاون اداره کل انتقال خون استان هرمزگان  

                    مدیرکل انتقال خون استان هرمزگان  

ارتباط با مدیرکل: سه شنبه ها به صورت ملاقات حضوری