• آخرین بروز رسانی : 1400/09/11

مزایده ها

 

 
  عنوان مزایده :آگهی مزایده فروش خودرو
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :اداره کل انتقال خون استان هرمزگان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :ندای هرمزگان
  تاريخ انتشار :1397/09/05
  آخرين مهلت :1397/09/14
  شماره صفحه روزنامه :2
  توضيحات :آگهی مزایده اداره کل انتقال خون استان هرمزگان در نظر دارد به استناد صوتجلسه شماره 0044-97-62 مورخ 15/08/1397 کمیسیون ماده 2 لایحه قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید ، یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1385 و یک دستگاه پژو 405 مدل 1382 را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند . متقاضیان می توانند حداکثر به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به امور مالی اداره کل انتقال خون واقع در خیابان شهید نظری (روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 بندرعباس) مراجعه و ضمن رویت اتومبیل ها ، اوراق مزایده را دریافت نمایند . ضمنا ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir نیز صورت می پذیرد . اداره کل انتقال خون هرمزگان

<< بازگشت به ليست مناقصات