• آخرین بروز رسانی : 1400/09/11

مزایده ها

 

 
  عنوان مزایده :مزایده فروش اتومیبل
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :اداره کل انتقال خون استان هرمزگان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :ندای هرمزگان
  تاريخ انتشار :1396/10/19
  آخرين مهلت :1396/10/28
  شماره صفحه روزنامه :2
  توضيحات :اداره کل انتقال خون هرمزگان در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 0053-96-62 مورخ 1396/09/29 کمیسیون ماده 2 لایحه قانون نحوه استفاده از اتوملبیل های زاید ، یک دستگاه پژو 405 مدل 1382 و یک دستگاه وانت مزدا مدل 1382 را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند . متقاضیان می توانند حداکثر به مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به امور مالی اداره کل انتقال خون هرمزگان واقع در بندرعباس : خیابان شهید نظری (روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 بندرعباس) مراجعه و ضمن رویت اتومبیل ها اوراق مزایده را دریافت نمایند . ضمنا ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir نیز صورت می پذیرد . شناسه آگهی 127841

<< بازگشت به ليست مناقصات